Skip to content

Førsteklasses råvare

Eierskap til hele verdikjeden

Hos oss har vi kontroll på hele verdikjeden, og alt vi gjør foregår innenfor en radius på kun noen få kilometer. Dette er bærekraft i praksis! 

På vårt rugeri på Lerstang Gård, har vi investert i topp moderne rugemaskiner. I disse maskinene ligger eggene omtrent 4 uker, før de er klare for klekking. Da titter små kyllinger frem, og blir varsomt håndtert og lagt i kasser, før de samme dag kjøres ut til nøye utvalgte gårder hvor bonden venter med et fjøs med god temperatur i huset. Alle bøndene holder til i Vestfold, kun en kort kjøretur unna. Etter ca. 60 dager under tett oppfølging fra dedikerte bønder, kjøres kyllingene videre til vårt til slakteri og foredlingsanlegg på Revetal. 

Kvalitetskontroll

Alle Gårdsand-anleggene er spesialbygget for formålet, og har høye krav til renhold og kvalitet. Vi jobber etter krav fra Mattilsynet, og har alle godkjenninger og sertifiseringer.

Hos oss fusjoneres ny teknologi og gammeldags yrkesstolthet sammen for å skape gode produkter til våre forbrukere.

Spesialfôr fra lokal mølle 

Vi har en vitenskapelig tilnærming til oppvekstmiljø og fôrsammensetning. Fôret er spesialkomponert for Gårdsand AS og produseres av en lokal mølle i Vestfold. Råvarene består blant annet av hvete, havre, åkerbønder og erter, som er dyrket i vårt nærmiljø. Alle nødvendige vitaminer og mineraler tilsettes, men vår produksjon foregår uten bruk av medisiner. Vi var blant de første i Europa som klart å fremstille et 100 % soyafritt fôr- og dette er vi stolte av! Dette betyr at vi ikke er med på å bidra til avskoging og konflikter i Brasil, samt at vi har et fôr med mer enn 90% norske ingredienser!

En historie om kylling og kjærlighet

Personlig nærhet, respekt for dyrene, drift i moderne lokaler og solide rutiner, sørger for at vi ivaretar mattrygghet og dyrenes velferd. Summen av alt vi gjør gir bedre kvalitet på sluttproduktene.

Les mer om dyrevelferd